Likwidacja religii

Ruch Palikota proponuje zlikwidować lekcje religii w szkołach i zastąpić je wychowaniem seksualnym. Jak się zdaje, nauczyciele religii mają trochę wyższe ambicje dotyczące kształtowania moralności publicznej, niż upowszechnianie bezpiecznego seksu. Inna sprawa, jak wiele z tego daje się zrealizować.

Z moich nie tak bardzo dawnych wspomnień nie wynika, aby religia była postrzegana przez uczniów jako przedmiot choć trochę bardziej praktyczny i przydatny w przyszłym życiu, niż inne. Po części jest to konsekwencja programu, po części praktycznej organizacji zajęć. Jakie niezbędne minimum programowe w dziedzinie etyki powinien opanować uczeń liceum, aby móc stać się pełnowartościowym członkiem współczesnej cywilizacji?

Na pierwszy plan powinny się wysunąć kwestie indywidualnego funkcjonowania, które mogą zapewnić jednostce harmonijny rozwój i możliwość osiągnięcia niezależności emocjonalnej, społecznej i finansowej. Należy dołożyć starań, aby młodzież doskonaliła w sobie takie cechy jak poczucie własnej wartości, nadzieja czy wdzięczność. Istnieje wiele materiałów poza Biblią, z których można korzystać dla zrealizowania tego celu. Młodzi ludzie muszą zdobywać również kompetencje społeczne, uczyć się komunikacji, asertywności, zauważać, kiedy mają do czynienia z patologiami społecznymi. Ukoronowaniem kompetencji etycznej byłaby wiedza o funkcjonowaniu zjawisk społecznych i gospodarczych takich jak handel, ubezpieczenia, przedsiębiorczość, finanse, instytucje religijne, dobroczynność, system podatkowy, opieka społeczna – wszystko w takim zakresie, w jakim może się przydać każdemu, czy to w celu rozwiązania swoich problemów czy udzielenia rady innym.

Tak wykształcony obywatel będzie miał możliwość, jeśli był pilnym uczniem, poczynić twórczą refleksję nad obecną rzeczywistością polityczną. Jeśli będzie miał czas i środki, zaangażuje się w działalność mającą na celu poprawę funkcjonowania instytucji o których ma jako takie ogólne pojęcie. Aczkolwiek byłby to długi i żmudny proces, dla którego zaistnienia powinno być spełnione parę dodatkowych czynników spoza systemu edukacji.

There are no comments on this post

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.