Rafał Gan-Ganowicz – Kondotierzy: nieobiektywna recenzja

23 lipca, 2016 - No Responses
Książka Rafała Gan-Ganowicza „Kondotierzy”, będąca zapisem wspomnień z życia XX-wiecznego polskiego najemnika, to jedna z tych lektur, po których spodziewałem się wiele, ale nie aż tak wiele. Autor opisuje krótko czasy swojej młodości, okoliczności ucieczki z kraju i swoją drogę do rozpoczęcia kariery najemnika. Kilka lat spędzonych w Kongu i Jemenie zostało opisane bardzo barwnym, poetyckim językiem, opisane zostały zarówno ciekawostki przyrodnicze, społeczne, jak i życie wewnętrzne bohatera. Są też historie, od których jeży się włos na brodzie, a które z powodzeniem mogłyby stać się inspiracją dla jakiejś nowej kasowej produkcji sensacyjnej w Hollywood. Read the rest of this entry »

Wszyscy jesteśmy hipisami

11 lutego, 2015 - No Responses
Odnoszę wrażenie że, niczym główny bohater powieści „Rok 1984” pochylający się nad miską zupy na stołówce, czuję, że wszystko jest nie takie, jak by być mogło. Że rzeczywistość, którą obserwuję, szczególnie w wymiarze społecznym, jest zaledwie pewnym marnym odbiciem możliwości, jakie mogą osiągać ludzie kierujący się konkretnymi zasadami optymalizującymi motywację, energię psychiczną i dostosowującymi swoją osobowość do wymagań społecznych. Czemu? Co leży u źródeł takiego problemu, jak rozwiązać napięcia, które nie pozwalają jednostkom rozwinąć swojego potencjału? W jakim sensie można powiedzieć, że nasze społeczeństwo jest po prostu źle skonstruowane? Read the rest of this entry »

Polski liberalizm – diagnoza społeczna

6 grudnia, 2014 - No Responses
Liberałowie skupieni w Kongresie Nowej Prawicy rosną w siłę. Rozszerzają się struktury partyjne, pojawiają się nowe postacie medialne, zdolne do tego, aby powoli zastępować pana Korwin-Mikkego, próbuje się zaangażować szersze masy ludzi do tego, aby program liberalizmu gospodarczego promować i uzyskać wpływ na politykę. Jednocześnie działalność ta nie sprawia wrażenia oddolnej inicjatywy ludzi, którzy chcieliby poprawić swój los, lecz raczej odgórnie sterowanego przez zręcznych propagandystów przedsięwzięcia medialnego, w którym udział biorą w dużej części bardzo młodzi ludzie, widzący w prawicowym aktywizmie sposób na wyrażenie swoich wartości i okazję do rozwijania relacji społecznych. Dlaczego na polskiej ziemi nie zadomowił się do tej pory ideał reform wolnorynkowych, które oparte byłyby na woli osób zaangażowanych w postęp gospodarczy i realizowane byłyby zgodnie z ich planami i wiedzą? Read the rest of this entry »

O co i kiedy walczyć

28 sierpnia, 2014 - No Responses
Psychologia optymalnego doświadczenia mówi, że w odczuwaniu szczęścia istotna jest odczuwana wewnętrznie równowaga pomiędzy wymaganiami i możliwościami, zadaniami stawianymi przez środowisko i naszą odpowiedzią na nie, ilością zasobów, które chcemy zaangażować. Pytanie normatywne, jakie można tu zadać, brzmiałoby: czy szczęście powinno być naszym uniwersalnym, ultymatywnym celem? Różni ludzie odpowiadają sobie na to pytanie w różny sposób. Co więcej, wydaje się, że od tego, jak sobie na to pytanie odpowiemy, zależy nasz los. Read the rest of this entry »

Zmienić świat

26 sierpnia, 2014 - No Responses
Ostatnio pewna osoba z wielką niechęcią odniosła się do mojej postawy wobec życia. Wysłuchując moich opowieści na temat Austriackiej Szkoły Ekonomii, libertarianizmu, behawioryzmu, technik medytacyjnych, stwierdziła, że świata nie trzeba zmieniać, jest on już wystarczająco dobry. W jakimś zakresie można się z tym zgodzić, jakkolwiek w świecie polityki jest zdecydowanie inaczej. Dlaczego uważam główne siły polityczne w Polsce za niepoważne i wieszczę ich szybki upadek, którego wizja wprawia mnie w apokaliptyczny nastrój? Read the rest of this entry »

Zabezpieczone: O nową rewolucję

18 sierpnia, 2014 - Wpisz swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Istota nowoczesnej religijności

19 lipca, 2014 - No Responses
Film „Kumare. Guru dla każdego” opowiada historię ciekawego eksperymentu społecznego. Pewien Amerykanin pochodzenia indyjskiego był zaniepokojony zwiększającą się popularnością ruchu New Age. Pomyślał, że chciałby coś zrobić, aby zweryfikować, na czym to zjawisko polega. Przywdział antyczny strój, zapuścił włosy i brodę i przyjął charakterystyczny pseudonim – wszystko w celu stworzenia wrażenia osoby o głębokiej wiedzy duchowej. Udając hinduskiego guru, osiągnął niemałą popularność i uzyskał realny wpływ na pozytywne zmiany w życiu osób, które spędziły z nim najwięcej czasu i oddały mu najwięcej pieniędzy. Dowodząc, że oddziaływanie religijne to nic innego jak pogłębiona relacja interpersonalna i nie trzeba się doszukiwać w nim paranormalnych zjawisk. Zachodzi jednak pewna wątpliwość, czy Kumare sprzedawał rzeczywiście te wartości, o których mówił: pewność siebie, szacunek do własnej indywidualności, wiarę we własny potencjał rozwojowy. Czyli to wszystko, czego nie dostarcza w wystarczającym zakresie zinstytucjonalizowane chrześcijaństwo, a co, według wielu, może być propagowane w oderwaniu od wiary w zjawiska paranormalne, istnienie duszy czy życie pozagrobowe. Read the rest of this entry »

O (de)populacji

10 maja, 2014 - No Responses
Współczesny świat stwarza młodym ludziom wiele możliwości, ale stawia też wiele wyzwań. Zmieniające się warunki funkcjonowania intelektualnego, społecznego i ekonomicznego są przyczyną wielu problemów, którym stawiać czoło musi społeczeństwo jako całość. Z tego założenia wychodzi projekt „Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy” współtworzony przez Centrum im. Adama Smitha, oferując kompleksowe reformy edukacji, oświaty, opieki zdrowotnej i gospodarki. Read the rest of this entry »

Zabezpieczone: Manifest prawicowego kucowstwa

24 lutego, 2014 - Wpisz swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Jak żyć po libertariańsku?

3 stycznia, 2014 - No Responses
Zagłębiłem się ostatnio w polemikę pomiędzy Stowarzyszeniem KoLiber a Partią Libertariańską. Maciej Dudek, przedstawiciel wyżej wymienionej partii, napisał artykuł wyrażający jego stosunek wobec ideologii konserwatywno-liberalnej, na co odpowiedzieli przedstawiciele władz „Kolibra”: Seweryn Szwarocki i Marcin Chmielowski. Polemiki te doczekały się odpowiedzi ze strony Macieja Dudka i Jacka Sierpińskiego. Read the rest of this entry »