Archive for maj, 2012

O triumf cnoty
wtorek, 1 maja, 2012

Wartości moralne powstały w nas jako skutek dostosowywania się do warunków środowiska na poziomie genetycznym i kulturowym. Z czasem nasz gatunek stawał się coraz bardziej zdolny do akumulacji zasobów, ustanawiania prawidłowych relacji wewnątrz grupy, organizowania indywidualnych i zbiorowych przedsięwzięć. Obecne czasy, zdawałoby się, przynieść mogą udoskonalenie naszych cnót i, co za tym idzie, możliwości adaptacji, […]