Archive for czerwiec, 2012

Zrodzony z chaosu
piątek, 22 czerwca, 2012

Czy więc nic nigdy nie może zostać naprawdę wyrażone, oddane w swoim stawaniu się anonimowym, nikt nigdy nie zdoła oddać bełkotu rodzącej się chwili, jak to jest, że, urodzeni z chaosu, nie możemy nigdy z nim się zetknąć, zaledwie spojrzymy, a już pod naszym spojrzeniem rodzi się porządek… Witold Gombrowicz, Kosmos Nasz umysł bez przerwy […]

Etyka nie-mocy
piątek, 15 czerwca, 2012

Ostatnio byłem uczestnikiem spotkania (debaty?) z udziałem Petera Singera, znanego etyka i biologa, oraz Tadeusza Bartosia, filozofa, znanego heretyka, krytyka Jana Pawła II. Profesor Peter Singer jest z pewnością wybitnym naukowcem i filozofem, podobnie profesor Bartoś. Tym niemniej ich dość mocno lewicowe poglądy rażą nieco jednostronnością i wpasowują się w pewien schemat, który kiedyś opisałem.