Archive for maj, 2014

O (de)populacji
sobota, 10 maja, 2014

Współczesny świat stwarza młodym ludziom wiele możliwości, ale stawia też wiele wyzwań. Zmieniające się warunki funkcjonowania intelektualnego, społecznego i ekonomicznego są przyczyną wielu problemów, którym stawiać czoło musi społeczeństwo jako całość. Z tego założenia wychodzi projekt „Depopulacja – czas na zmiany na opolskim rynku pracy” współtworzony przez Centrum im. Adama Smitha, oferując kompleksowe reformy edukacji, […]