Archive for sierpień, 2013

Likwidacja religii
wtorek, 27 sierpnia, 2013

Ruch Palikota proponuje zlikwidować lekcje religii w szkołach i zastąpić je wychowaniem seksualnym. Jak się zdaje, nauczyciele religii mają trochę wyższe ambicje dotyczące kształtowania moralności publicznej, niż upowszechnianie bezpiecznego seksu. Inna sprawa, jak wiele z tego daje się zrealizować.

Pomost pomiędzy psychologią i prakseologią
czwartek, 15 sierpnia, 2013

Udało mi się znaleźć połączenie pomiędzy moimi poglądami psychologicznymi, wyrażonymi w poprzednim artykule, a prakseologią – tam gdzie stanowi, według „Austriaków”, fundament dla ekonomii. Połączenie to ma wybitnie teoretyczny charakter, odnosząc się do fundamentalnych pojęć z zakresu obydwu nauk.