Archive for styczeń, 2014

Jak żyć po libertariańsku?
piątek, 3 stycznia, 2014

Zagłębiłem się ostatnio w polemikę pomiędzy Stowarzyszeniem KoLiber a Partią Libertariańską. Maciej Dudek, przedstawiciel wyżej wymienionej partii, napisał artykuł wyrażający jego stosunek wobec ideologii konserwatywno-liberalnej, na co odpowiedzieli przedstawiciele władz „Kolibra”: Seweryn Szwarocki i Marcin Chmielowski. Polemiki te doczekały się odpowiedzi ze strony Macieja Dudka i Jacka Sierpińskiego.