Archive for marzec, 2013

Kiedy katolicy staną się prakseologistami?
czwartek, 28 marca, 2013

Patrząc na zmiany w Kościele Katolickim, nie sposób nie zauważyć tendencji ku większej otwartości w sprawach wiary, pogłębienia „dialogu”, co oznacza złagodzenie konkurencji o wiernych i związane z ich ilością zasoby materialne. Czy przemiany owe mogą spowodować zasadnicze odwrócenie się od fundamentów wiary chrześcijańskiej i próbę wypracowania bardziej synkretycznego, a zarazem nieco bardziej naukowego podejścia […]