Archive for październik, 2013

Prakseologiczna koncepcja zła
poniedziałek, 21 października, 2013

Jest w teoretycznych fundamentach Teorii Ekspansji Klasyfikacyjnej coś, co członkowi naszej cywilizacji, wychowanemu w wierze w tradycyjną, chrześcijańską wizję człowieczeństwa, może wydać się dość niepokojące. Mianowicie, czy da się określić granice warunkowania? Czy coś ogranicza plastyczność umysłu, a jeśli tak, to czy jesteśmy w stanie wskazać warunki, w których te ograniczenia ujawnią się tak intensywnie, […]