Archive for sierpień, 2012

Palę koty
wtorek, 28 sierpnia, 2012

Spośród wszystkich osobliwości polskiej sceny politycznej ostatnich lat największe kontrowersje wydaje się wzbudzać sukces partii Ruch Palikota. Zachowanie i wypowiedzi przewyższające swym wulgaryzmem największych klasyków, prymitywny antyklerykalizm, wyrywkowe inspirowanie się liberalizmem, gotowość do popierania obecnego rządu – co skłania Polaków do udzielania poparcia temu groteskowemu tworowi politycznemu?