Idą święta

21 grudnia, 2013 - No Responses
Boże narodzenie to czas nagromadzenia w ludzkich umysłach wszelkiego rodzaju pozytywnych emocji, dążeń do osiągnięcia większej spójności społecznej, silniejszych więzi rodzinnych. Z drugiej strony, świąteczne poruszenie dusz ma charakter wybitnie sezonowy. Cóż zrobić, aby świąteczny nastrój gościł w naszych sercach przez cały rok? Read the rest of this entry »

Pornografia narzędziem kontroli

17 grudnia, 2013 - No Responses
Ostatnio, dzięki obecności na wykładzie doktora Michaela Jonesa, autora książki „Libido Dominandii. Seks jako narzędzie kontroli społecznej”, poznałem stanowisko katolickiej teologii politycznej w temacie pornografii. Wielce mnie to zainspirowało i skłoniło do dość fundamentalnych rozważań na temat losów świata, jak to mi się często zdarza. Read the rest of this entry »

Świat kobiety

6 grudnia, 2013 - 2 komentarze
Muszę przyznać, że rozpoczynając tworzenie ideologii prakseologicznego humanizmu, popełniłem kardynalny błąd. Szeroko i szczegółowo omówiłem, w jaki sposób niedostosowanie do nowoczesności dzieli mężczyzn. Kobiety omówiłem krótko, uznając, że nie mam zbyt wiele ważnych rzeczy do powiedzenia w tym temacie, wszak nie jestem kobietą. Mimo wszystko, świat, a ten blog w szczególności, nie może czekać na jakąś Dobrze Urodzoną, która nagle się pojawi i uzupełni w prakseologicznym humanizmie braki, które ten bezsprzecznie posiada. Omówmy zatem problemy kobiet i odnieśmy się do współczesnych alternatywnych interpretacji problemu współczesnej kobiecości – feministycznej, konserwatywnej i liberalnej. Read the rest of this entry »

Po co nam Święto Niepodległości?

14 listopada, 2013 - No Responses
Zakończył się kolejny Marsz Niepodległości – warszawska manifestacja, która ma na celu popularyzację poczucia solidarności narodowej i odpowiedzialności za losy swojego kraju. Czy obecna forma marszu w możliwie najlepszy sposób służy temu celowi? Mam bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy służy mu w ogóle. Read the rest of this entry »

Katolicyzm a humanizm

5 listopada, 2013 - No Responses
Gazeta Wyborcza opublikowała list czytelniczki, podobno uczennicy liceum, w którym pojawia się wielki moralny niepokój autorki dotyczący formy i treści lekcji religii. Nie dziwię się temu. Religia w liceum ma w teorii pełnić formę humanistycznej inspiracji dla ludzi żyjących w zdehumanizowanym świecie, natomiast w rzeczywistości utrwala zacofane postawy intelektualne, nie proponując wiele w zamian tym z uczniów, którzy to zacofanie dostrzegają. Read the rest of this entry »

Prakseologiczna koncepcja zła

21 października, 2013 - No Responses

3834174d00073f54464a0424

Jest w teoretycznych fundamentach Teorii Ekspansji Klasyfikacyjnej coś, co członkowi naszej cywilizacji, wychowanemu w wierze w tradycyjną, chrześcijańską wizję człowieczeństwa, może wydać się dość niepokojące. Mianowicie, czy da się określić granice warunkowania? Czy coś ogranicza plastyczność umysłu, a jeśli tak, to czy jesteśmy w stanie wskazać warunki, w których te ograniczenia ujawnią się tak intensywnie, że stracimy kontrolę nad swoim życiem? Czy ciągłe porażki w ulepszaniu funkcjonowania obyczajowego współczesnych społeczeństw mogą brać się z tego, że specjaliści nie zdają sobie sprawy z ograniczeń, jakie stawia ich pracy ludzka natura? Read the rest of this entry »

Likwidacja religii

27 sierpnia, 2013 - No Responses
Ruch Palikota proponuje zlikwidować lekcje religii w szkołach i zastąpić je wychowaniem seksualnym. Jak się zdaje, nauczyciele religii mają trochę wyższe ambicje dotyczące kształtowania moralności publicznej, niż upowszechnianie bezpiecznego seksu. Inna sprawa, jak wiele z tego daje się zrealizować. Read the rest of this entry »

Pomost pomiędzy psychologią i prakseologią

15 sierpnia, 2013 - No Responses

zarzadzanie

Udało mi się znaleźć połączenie pomiędzy moimi poglądami psychologicznymi, wyrażonymi w poprzednim artykule, a prakseologią – tam gdzie stanowi, według „Austriaków”, fundament dla ekonomii. Połączenie to ma wybitnie teoretyczny charakter, odnosząc się do fundamentalnych pojęć z zakresu obydwu nauk. Read the rest of this entry »

Teoria Ekspansji Klasyfikacyjnej

16 lipca, 2013 - No Responses
1. Wstęp.

W końcu nadszedł ten czas, kiedy czuję, że muszę opisać, przynajmniej pobieżnie i mało zrozumiale, moją teorię kierowania przepływem myśli czy też, fachowo rzecz ujmując, własną teorię psychoterapii. Teoria Ekspansji Klasyfikacyjnej to narzędzie służące do kontrolowania uwagi poprzez eliminację wadliwych zachowań, powodujących zaburzenia procesu myślenia. W celu eliminacji zaburzeń klasyfikuje się je według kilku podstawowych pojęć psychologicznych, a następnie stosuje się specyficzną metodę warunkowania, zbliżoną do naturalnego procesu warunkowania, zwanego w psychologii społecznej warunkowaniem ewaluatywnym. W procesie tym zbiega się kilka podstawowych procesów terapeutycznych, między innymi otwarcie na doświadczenia i uzyskiwanie wglądu w prawdziwą naturę swoich czynów. Read the rest of this entry »

Kiedy katolicy staną się prakseologistami?

28 marca, 2013 - No Responses
Patrząc na zmiany w Kościele Katolickim, nie sposób nie zauważyć tendencji ku większej otwartości w sprawach wiary, pogłębienia „dialogu”, co oznacza złagodzenie konkurencji o wiernych i związane z ich ilością zasoby materialne. Czy przemiany owe mogą spowodować zasadnicze odwrócenie się od fundamentów wiary chrześcijańskiej i próbę wypracowania bardziej synkretycznego, a zarazem nieco bardziej naukowego podejścia do filozoficznych założeń dla naszej egzystencji? Czy ekumenizm i przemiany posoborowe dostarczają nadziei na lepsze jutro dla moralności opartej na trzeźwym namyśle i zdrowych, równościowych relacjach społecznych? Spróbujmy określić bieżącą sytuację. Read the rest of this entry »